Tứ góc cung trong lá số tử vi

Tứ góc cung trong lá số tử vi

Tứ góc cung trong lá số tử vi được chia làm bốn phần của biểu đồ hình tròn. Theo đó, tùy vào phần cung trong biểu đồ của Bạn, sẽ mạnh hay yếu. Qua đó sẽ phản ánh được những nét khái quát trong biểu đồ của Bạn.

Tứ góc cung 1

Bạn có Tứ góc cung này bắt đầu ở đỉnh Nhà 1 và kết thúc ở đỉnh Nhà 4. Thì Tứ góc cung này đề cập đến sự phát triển của ý thức về cá tính bản thân. Khi tứ góc cung này được nêu bật cho thấy bạn có nhu cầu quan tâm đến quyền lợi bản thân. Tứ góc cung này nêu bật nhu cầu tự phát triển và tự quan tâm tới phúc lợi của mình.

*Tứ góc cung 1 mạnh

Bạn nhận thấy mình là một người độc lập, có khả năng sắp xếp, tổ chức cuộc sống của riêng bạn. Bạn có thể tự cho mình là trung tâm. Các hành tinh trong tứ góc cung này sẽ làm nổi bật các lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn muốn thể hiện mình.

Với tứ góc cung thứ 2

Ở vị trí này Tứ góc cung này bắt đầu từ đỉnh Nhà 4 và kết thúc ở đỉnh Nhà 7. Tứ góc cung này đề cập đến nhu cầu của người thuộc tứ góc cung này về bình an nội tại và mối quan hệ với những người khác. Tứ góc cung này hướng đến nhận thức của người khác.

Nếu tứ góc cung 2 Mạnh

Bạn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của người khác và nhạy cảm với những tác động ngầm liên quan đến các mối quan hệ.

Trong tứ góc cung thứ 3

Tứ góc cung này bắt đầu từ đỉnh Nhà 7 và kết thúc ở đỉnh Nhà 10. Tứ góc cung này đề cập đến các vấn đề và các mối quan hệ vật chất thực tế. Khi tứ góc cung này được nêu bật, cho thấy rằng bạn tập trung vào những thứ khác hơn là chính bản thân bạn. Bạn cần kết nối với xã hội, đặt những người khác lên trên những nhu cầu của riêng bạn.

Thông thường tứ góc cung 3 Mạnh

Bạn sẽ tìm kiếm các mối quan hệ với quan điểm khách quan, chứ không mang tính cá nhân. Bạn cũng muốn được mọi người biết đến, và có vai trò đóng góp trong xã hội.

Về tứ góc cung 4

Trong Tứ góc cung này bắt đầu ở Nhà 10 và kết thúc ở Nhà 1. Bạn có Tứ góc cung này đề cập đến những nỗ lực cá nhân đóng góp cho nhân loại. Tứ góc cung này nêu bật nhu cầu tập trung vào mục tiêu phục vụ công cộng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể trở thành một người kín đáo hơn, tập trung vào nhà cửa, gia đình hoặc những vấn đề có tính chất riêng tư.

*Nếu tứ góc cung 4 Mạnh

Bạn cố gắng để được công nhận trên thế giới. Điều này có thể có lợi, nhưng cũng có thể gây rắc rối. Nếu bạn bị lôi cuốn quá mức vào một mô hình lý tưởng.

21

No Responses

Write a response